Pejo Partner arıza işaretleri

Pejo Partner arıza işaretleri

Pejo Partner arıza işaretleri

Pejo Partner arıza işaretleri sembolleri ve anlamları aşağıda açıklanmıştır. Gösterge panelinde yer alan arıza ve ikaz sembollerinin ne kadar önemli ve acil olduğunu renklerinden anlayabilirsiniz.

Eğer bir işaret kırmızı renkte yanıyorsa bu önemli ve acil bir şeydir. Bir sembol sarı renkte yanıyorsa önemli olmakla birlikte acil değildir. Yeşil veya mavi işaretler ise arıza işareti değildir bilgi verir.

Pejo Partner gösterge panelinde çok sayıda ikaz lambası bulunduğundan sürücülerin bunlardan biri yanınca ne yapacağını o anda idrak etmesi kolay değildir. Sürücüye bu konuda yardımcı olmak üzere iki adet arıza işareti bulunmaktadır.

Biri STOP arıza işaretidir. Bu işaret tek başına veya başka ikaz işaretleri ile birlikte yanabilir. STOP ikaz işareti yandığında anlayınız ki aracı durdurmanız gerekiyor.

Diğer önemli ikaz işareti de BAKIM işaretidir. Bu işaret de tek başına veya başka bir işaretle birlikte yanabilir. Anlamı, araçta bir sorun var, aracı durdurup servisle iletişime geçiniz demektir.

Önceki Pejo araçlarda jenerik arıza lambası diye bir işaret vardı. Üçgen içinde ünlem simgesi şeklinde olan bu simgenin tam olarak ne anlama geldiğini bir çok sürücü çözemediği için bu işaretin yerine yeni Pejo Partner araçlarda STOP ve BAKIM işaretleri gelmiştir. Bu sembollerin ne anlama geldiğini tahmin etmek, üçgen içinde ünlem işareti kadar zor değildir.

Pejo Partner arıza işaretleri

Pejo Partner arıza işaretlerinin anlamlarına geçmeden önce bir işaretin stabil bir şekilde yanması ile yanıp söner tarzda sürekli yanmasının farklı anlamlar içerebileceğini, ayrıca bir sembolün tek başına yanması ile başka bir sembol ile yanmasının başka manalara geleceğini belirtmek isterim.

Stop arıza işareti

Stop arıza işareti
Stop arıza işareti

Bu işaret yanınca aracı durdurmanız gerekmektedir. Gösterge panelinde bu işaret kırmızı renkte yanarken, sesli bir ikaz gelir ve ekranda mesaj belirir. Bu işaret tek başına da yansa da genellikle başka bir arıza işareti ile birlikte yanar. Sorunun ne olduğu diğer yanan arıza işaretinden anlaşılır. Çoğunlukla motorla alakalı bir arıza, vites kutusuyla alakalı bir sorun, önemli bir elektrik arızası, fren arızası veya hidrolik sisteminde bir arıza nedeniyle STOP işareti yanar.

Motor yağ basıncı düşük arıza işareti

Motor yağ basıncı arıza işareti
Motor yağ basıncı arıza işareti

Araçta motor yağ basıncının düştüğünü ifade etmek için yanar. Motorun uygun bir şekilde yağlanması için yağ basıncının belli bir seviyede olması gerekir. Motor yağı seviyesi azalmışsa, kaçak varsa, yağın devir daiminde bir sorun oluşmuşsa veya herhangi bir başka sorun motor yağ basıncını normal değerlerinin altına düşmesine sebep olmuşsa bu arıza işareti yanar. Bu lamba yandığında araç durdurulmalı ve servis ile iletişime geçilmelidir.  Bu lamba yanarken yola devam etmeniz halinde hararet ve motor parçalarında aşınma olacaktır.

Fren arıza işareti

Fren arıza işareti
Fren arıza işareti

Fren işareti genellikle park freninin çekili olduğunu belirtmek için yanar. Eğer yanıyorsa park freni çekili durumdadır ve tam olarak serbest bırakılmamıştır. Eğer park freni serbest olmasına rağmen fren arıza işareti hala yanıyorsa muhtemelen fren hidroliği seviyesi azalmıştır.

Eğer fren arıza işareti abs işareti ile birlikte yanıyorsa elektronik fren dağıtıcı sisteminde arıza vardır. Fren arıza işareti yanarken aracı hareket ettirmeniz uygun olmaz. Eğer seyir halinde iken yanmaya başlarsa aracı durdurunuz ve servis çağırınız.

ABS arıza işareti

ABS arıza işareti
ABS arıza işareti

ABS arıza işaretinin stabil şekilde yanıyor olması ABS sisteminin devre dışı kaldığı anlamına gelir. Arıza olması akla gelebileceği gibi, kablosunun çıkması veya sensörünün bozulması da ihtimal dahilindedir. Ayrıca fren sistemindeki bir sorunun ABS lambasını yakabileceğini belirtmemiz gerekir. ABS arıza işareti yanarken aracı kullanmanız mümkündür. Ancak güvenli sürüş için bir an önce sorunu gidermeniz, bunun için de servis ile iletişime geçmeniz gerekir.

ABS sistemi devre dışı kaldığında veya arızalandığında frenlemeniz eskisi kadar güvenli olmayacağından bir an önce sorunu halletmeniz gerekir.

Motor soğutma sıvısı işareti

Motor soğutma sıvısı işareti
Motor soğutma sıvısı işareti

 

Motor sıcaklığı çok yükselirse motor soğutma sıvısı işareti kırmızı renkte yanar. Bu işaret yanarken yola devam etmemek gerekir. Aracı durdurup motorun soğuması beklenmeli, motor soğuyunca gerekirse motor soğutma sıvısı eklenmelidir. Motor soğutma sıvısı motor sıcaklığının aşırı yükselmesini önleyen bir madde olup bu sıvının azalması, yeterli şekilde işlev görmemesi veya sistemde sızıntı olması gibi durumlarda motor sıcaklığı artmaktadır.

Eğer araca motor soğutma sıvısı eklenmesine rağmen bu işaret sönmüyorsa servis çağırmalı ve bu işaret yanık olduğu sürece araç yerinden hareket ettirilmemelidir.

Akü arıza işareti

Akü arıza işareti
Akü arıza işareti

Acemi sürücüler bu işareti akünün zayıfladığına, bittiğine yorumlayabilirler. Bazen hakikaten de öyle olsa da akü arıza işaretinin çok farklı nedenlerle de yanabileceğini unutmamak gerekir. Genellikle akü kutuplarının kirli veya gevşek olması, şarj dinamosu kayışının gevşek veya kopuk olması gibi sebepler de bu arıza işaretinin yanmasına sebep olabilmektedir.

Çözüm olarak mandalları temizleyiniz ve sıkınız. Durum düzelmezse servisi arayınız.

Hidrolik direksiyon arıza işareti

Hidrolik direksiyon arıza işareti
Hidrolik direksiyon arıza işareti

Pejo Partner aracın direksiyonun kolay dönmesini sağlayan elektronik bir sistem vardır. Bu sisteme giden elektrikte kesinti veya aksama olursa veya elektrikli direksiyon sisteminin kendisinde bir arıza olursa direksiyon sertleşir ve zor döner. Ancak direksiyon hala çevrilebilir olduğundan aracı kullanmanız mümkündür. Düşük hızda servisin yolunu tutabilirsiniz.

Park freni arıza işareti

Park freni arıza işareti
Park freni arıza işareti

Park freni işareti daire içinde P harfi ve dairenin kenarlarında birer yay şeklinde semboldür. Bu işaret tek başına yanarsa (kırmızı renkte yanar) bu bir arıza değildir. Sadece park freninin sıkılı olduğunu gösterir. Eğer park freni tam olarak serbest bırakılmadan araç hareket ettirilmeye kalkılırsa bu kırmızı işarete ilave olarak sarı renkli daire içinde p harfi, dairenin iki yanında yay ve bir de ünlem olan işaret (Üstteki resimde üstten ikinci sıradaki işaret) yanıp söner.

Park freni sisteminde bir arıza olursa yukarıdaki resimdeki dört sembol birden yanar. Park freni lambası yanarken aynı anda İngiliz anahtarı şeklindeki BAKIM lambası da yanıyorsa arıza vardır.

Dizel filtrede su işareti

Dizel filtrede su işareti
Dizel filtrede su işareti

Mazotla çalışan araçlarda dizel filtresinde zamanla su birikir ve bunun boşaltılması gerekir. Yukarıdaki işaret bu uyarıyı vermek için sarı renkte yanar. Basit bir uyarı değildir. Vakit geçirmeden dizel filtresindeki suyu boşaltmak gerekir. Aksi takdirde enjeksiyon sisteminde hasar oluşacaktır.

Motor arıza işareti

Motor arıza işareti
Motor arıza işareti

Motor arıza işareti her araçta yukarıdaki resimdeki gibi musluk sembolü ile gösterilir. Bu işaret yandığında, neden yandığını öğrenmek için arıza tespit cihazı ile aracın beyni taranmalıdır. Araçta bir sorun olduğunda araç beyni bir arıza kodu üretir ve motor arıza işaretini yakar. Bu arıza kodu sorunu çözmeniz için size bir ipucu verecektir.

Motor arıza işareti yanıp sönüyorsa motor yönetim sistemi arızalıdır. Eğer sabit bir şekilde yanıyorsa emisyon yönetim sistemi ile ilgili bir arıza vardır. Arızanın devamı halinde katalitik konvektör zarar görecektir.

Motor arıza işareti BAKIM işareti ile birlikte yanarsa motorla alakalı bir arıza var demektir. Aracı hala kullanabilmeniz mümkündür ancak servisle iletişime geçmelisiniz. Eğer motor arıza işareti ile birlikte STOP işareti de yanıyorsa arıza önemli ve büyük olabilir. Bu durumda aracı durdurup servis çağırmalısınız.

Motor arıza işareti adblue ile ilgili de yanmaktadır.

 

Dizel ön ısıtma işareti

Dizel ön ısıtma işareti
Dizel ön ısıtma işareti

Dizel ön ısıtma işareti kontak açıldığında yanar. Anlamı araçta ön ısıtma işleminin gerçekleştiriliyor olduğudur. birkaç saniye içinde hemen sönerse durum normaldir. Eğer çok uzun süre yanarsa veya hep yanarsa ön ısıtma sisteminde bir arıza var demektir.

Soğuk havalarda ön ısıtma işleminin biraz uzaması normaldir. Bu işaret sönmeden motoru çalıştırmamak gerekir. Eğer motoru çalıştıramaz iseniz kontağı yeniden açınız ve dizel ön ısıtma uyarı lambasının sönmesini bekleyip yeniden motoru çalıştırmayı deneyiniz.

Lastiklerde yetersiz hava basıncı işareti

Lastiklerde yetersiz hava basıncı işareti
Lastiklerde yetersiz hava basıncı işareti

Lastiklerde hava basıncını izleyen sensörler vardır. Eğer lastiklerden en az birinin havası sisteme tanımlı basınç değerlerinden aşağıya düşerse bu işaret yanar. Ayrıca sesli bir mesaj duyulur, ekrana da bilgi mesajı gelir. Eğer bu işaret yanarken aynı zamanda BAKIM işareti de yanıyorsa bu sistem çalışmıyor demektir. Sistemde arıza olabileceği gibi, araçtaki tekerleklerin birinde sensör takılı olmayabilir veya sensörlerden birisi bozuk olabilir.

Lastiklerde yetersiz hava basıncı işareti yandığında lastiklerin havasını kontrol edip havası inik olan varsa şişirmeniz gerekir.

 

Çarpışma önleyici sistem işareti

Çarpışma önleyici sistem işareti
Çarpışma önleyici sistem arıza işareti

Çarpışma önleyici sistem işareti sabit bir şekilde yanıyorsa, sistem araç ayar menüsünden devre dışı bırakılmış demektir. Yanıp sönmeye başlarsa sistem devrede demektir. Bu işaret yanarken sesli sinyal ve mesaj geldiyse sistemde arıza var demektir. Bu işaret ile birlikte BAKIM işareti de yanıyorsa sistem arızalıdır.

Bu durumda motoru durdurup yeniden çalıştırmayı deneyiniz, belki düzelecektir. Bu sistemdeki arıza aracın kullanılmasına mani olmaz ancak siz yine de servis ile irtibata geçmelisiniz.

Dizel partikül filtresi işareti

Dizel partikül filtresi işareti
Dizel partikül filtresi işareti

Dizel araçlarla ilgili karşılaşılan yaygın sorunlardan birisi şehir içinde kullanıldıkları zaman, trafiğin akıcı olmamasına bağlı olarak dizel partikül filtresinin çabuk tıkanmasıdır. Dizel partikül filtresini temizlemek için aracı sıkışık trafikten çıkarıp en az saatte 60-70 km sürat yapabileceğiniz bir yola giriniz ve 15-20 dakika dur kalk yapmaksızın yol yapınız. Aracın motorunun yarattığı sıcaklık, dizel partikül fitresindeki mikro parçacıkları yakacak ve filtreyi ekstra bir işleme gerek kalmadan temizleyecektir.

Dizel partikül filtresi dolmaya başladığında bu işaret yanar ve sesli bir sinyal ile birlikte mesaj gelir. Bu durumda yukarıda anlatılan işlemi uygulayınız.

Bu işaretin diğer bir yanma sebebi ise dizel partikül filtresindeki katkı seviyesinin düşmesidir. Bu durumda sesli sinyal ve dizel partikül filtresindeki katkı seviyesinin düştüğüne dair mesaj gelir. En kısa sürede ekleme yapmak gerekir.

Airbag işareti

Airbag işareti
Airbag arıza işareti

Pejo Partner aracınızda airbag işareti sabit şekilde yanıyorsa bir çarpışma esnasında hava yastıklarının açılmasına engel olacak bir durum var demektir. Bunun sebebi;

  • Hava yastıklarının daha önceden açılmış olması,
  • Airbag sisteminde arıza olması,
  • Airbag sensörü arızası,
  • Emniyet kemeri ön gergi sistemi arızası

Gibi sebeplerden biri olabilir. Bu sebeplere ilave olarak çok rastlanan bir durumu da ekleyeyim. Koltuğun dikkatsizce öne arkaya hareket ettirilmesi sonucunda kablolar soketlerinden oynamaktadır. Airbag işareti yandığında evvela bu ihtimal değerlendirilmeli, kablolar kontrol edilmelidir.

Dinamik denge kontrolü ve ASR işareti

Dinamik denge kontrolü ve ASR işareti
Dinamik denge kontrolü ve ASR işareti

Yukarıdaki resimde kayan araba şeklinde gösterilen sembol eğer yanıp sönüyorsa aslında bu bir arıza değildir. Sadece zeminin yol tutuş açısından zayıf olduğunu ve DSC/ASR sisteminin devreye girmek zorunda kaldığını gösterir. Fakat bu işaret sabit bir şekilde yanıyorsa Dinamik Denge Kontrolü/ASR sistemi arızalı demektir.

Yokuşta kalkış arıza işareti

Yokuşta kalkış arıza işareti
Yokuşta kalkış arıza işareti

BAKIM işareti yanıyorsa ve buna ilave olarak AUTO P OFF sembolü ve kayan araba sembolü yanıyorsa aracınızın yokuşta kalkış desteği sistemi arızalı ve çalışmıyor demektir.

Adblue işareti

Adblue işareti
Adblue işareti

Adblue işareti tek başına yanıyorsa 600-2400 km gidecek kadar adblue kalmış demektir. Adblue işareti yanıp sönüyor, BAKIM işareti sabit yanıyorsa 600 km’den az yol gidecek kadar adblue kalmış demektir.

Araçta adblue kalmamışsa adblue + BAKIM işareti yanar ve çalışmanın engellendiğine dair mesaj gelir.

Bakım işareti

Bakım işareti
Bakım işareti

BAKIM işareti tek başına da yanabilir ama genellikle başka bir işaret ile birlikte yanar. Manası araçta düzeltilmesi gereken bir arıza var demektir. Eğer tek başına yanarsa araçta gösterge panelinde bir işaret ile temsil edilmeyen ufak bir arıza var demektir.

Eğer servis uyarı işareti lambası ile birlikte yanıyorsa (servis uyarı lambası sabit, BAKIM işareti yanıp söner) bakım süresi aşıldı demektir.

Jenerik arıza nedir ?

Jenerik arızadan kasıt araçta bir arıza olduğudur. Önceki Pejo modellerinde üçgen içinde ünlem işareti simgesi ile gösterilen jenerik arıza lambası vardı. Bu işaret araçta bir arıza olduğunu sürücüye haber vermek için konulmuştur.

Peki nedir bu arıza, jenerik arıza lambası hangi arızayı vermek için konulmuştur ?

Jenerik arıza lambası tanımı belli bir arızayı belirtmez. Sadece araçta tamir veya bakım gerektiren bir durum olduğunu size anlatır. Arızanın ne olduğunu siz ekrandaki mesajdan veya gösterge panelinde yer alan simgelerin yanmasından tahmin edebilirsiniz.

Jenerik arıza lambası sarı/turuncu renkte yanarsa araçta bir arıza var ama aracı durdurmanıza gerek yok demektir. Yani BAKIM lambasının benzeri bir manası vardır.

Eğer jenerik arıza lambası kırmızı yanıyorsa araçta bir arıza var ve siz aracı durdurmanız gerekiyor demektir. Yani STOP işareti benzeri bir manası vardır.

Pejo Partner’in yeni modellerinde jenerik arıza lambası yerine BAKIM işareti ve STOP işareti kullanılmaktadır.

 

 

34 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir